Viticultura Ecològica

L’any 98, el fet de considerar la viticultura ecològica, és quan s’inicia una millor racionalització de les tasques, que es veu reflectida en una notable diferenciació dels vins elaborats. En aquesta nova generació, s’ha accentuat el treball de camp impulsant la transformació del cultiu tradicional vers l’ecològic amb apunts de biodinamisme. El resultat, són unes vinyes on es fonamenta la qualitat sostenible elaborant vins de “terrer”, emmarcats en un paratge idoni per el cultiu de la vinya com és el Massís del Garraf.