L’entorn

L’accidentada geografia fa que la viticultura es cultivi en parcel·les petites de sòls argilo-calcaris, produint rendiments baixos però d’alta concentració. En general són sòls pobres en matèria orgànica, amb continguts variables d’argila sobre un llit de pedra calcària, amb una textura permeable però amb bona capacitat de retenció d’humitat.

El tipus de relleu és caracteritza pels processos de dissolució que han originat valls o depressions que s’anomenen Dolines, i d’aquí el nostre homenatge a aquest paratge tant propi del Massís del Garraf.